Loading...

Lawendowa Bryza

wynajem nowoczesnych domków letniskowych

Witamy na stronie Ośrodka Wypoczynkowego Lawendowa Bryza.

Działalność rozpoczynamy w sezonie 2018.

Oferujemy wypoczynek w nowo wybudowanych domkach letniskowych w zabudowie szeregowej oraz wolno stojącej.
Znajdujemy się 80m od morza stąd bryza jest u nas obecna, a zapach przygotowywanych posiłków roznosi się po plaży. Domki posiadają salon wraz z aneksem kuchennym wyposażonym w niezbędny sprzęt do gotowania dla 6os. Na piętrze znajdują się 2 sypialnie z dwoma i trzema łóżkami. Dla każdego domku w strefie zewnętrznej przewidzieliśmy komplety biesiadne tarasowe.
Dla dzieci huśtawki, trampolina, piaskownica. Do dyspozycji gości grill oraz wspólna mini kuchnia, niezbędny sprzęt plażowy: leżaki, parawany. Zapewniamy miejsca parkingowe na terenie ośrodka wczasowego pod nadzorem monitoringu.

DWIE SYPIALNIE

w każdym domku

80M OD PLAŻY

biegeiem 40m

MIEJSCE PARKINGOWE

dla każdego domku

GRILL

do dyspozycji gości

Regulamin Rezerwacji i Wynajmu Domków letniskowych w Ośrodku Wypoczynkowym ”Lawendowa Bryza”

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu domków letniskowych. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą, jeżeli klient przed płaci zadatek w wysokości 30% wartości całego pobytu. W przypadku pobytów weekendowych opłatę należy uiścić w całości na rachunek po dokonaniu rezerwacji w ciągu 48h.
 2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefonicznie lub mailowo) należy potwierdzić wpłacając na rachunek bankowy zadatku o którym mowa w pkt 1. Brak wpłaty lub przelewu skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgSodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i ich aktualizacji.
 4. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin.
 5. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy, lub przelewem na konto potwierdzając wydrukiem z transakcji.
 6. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 200,00 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Domku Letniskowego wynajmowanego na czas pobytu.
 7. W przypadku całkowitej rezygnacji Wynajmującego z pobytu, z przyczyn niezależnych od Ośrodka zadatek oraz zapłata za pobyt weekendowy nie podlega zwrotowi. Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego tylko po uzgodnieniu z Ośrodkiem.
 8. Doba rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 11:00
 9. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeżeli z przyczyn niezależnych od właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne itp.)
 10. W przypadku skróceniu okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 11. Zakwaterowanie i wykwaterowanie w Domku Letniskowym odbywa się w obecności osoby upoważnionej.
 12. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać przedmiotu najmu w podnajem innym osobom. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domku Letniskowego (bez zgody i wiedzy osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 13. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków Letniskowych nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Teren jest ogrodzony i monitorowany.
 14. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek Letniskowy zgodnie z specyfikacją wyposażenia oraz stanem faktycznym mebli oraz urządzeń znajdujących się na wyposażeniu jak również stanem sanitarno-higienicznym. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.
 15. Uwagi co do zniszczeń lub uszkodzeń należy zgłaszać natychmiast do osoby upoważnionej
 16. Brak uwag ze strony wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godz. po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń do przedmiotu najmu i jego wyposażenia.
 17. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku Letniskowym w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcie usterek wykonane zostały na jego koszt.
 1. W Domku Letniskowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 2. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu wskazanym przez osobę odpowiedzialną na terenie ośrodka i przysługuje 1 miejsce do jednego domku. Zabrania się również mycia pojazdów na terenie ośrodka.
 3. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku Letniskowym i na jego terenie. Nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 4. Jeżeli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej, obowiązującej od godziny 23:00 do 7:00, właściciel lub osoba odpowiedzialna zostanie zmuszona do uzasadnionego wezwania ochrony lub policji, kosztami obciąży sprawcę. W trakcie ciszy nocnej brama wjazdowa jest zamknięta, konieczność przyjazdu lub wyjazdu w w/w godzinach należy uzgadniać indywidualnie w recepcji ośrodka.
 5. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się:
  • używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałki elektryczne lub gazowe, grzejniki, palniki gazowe.
  • wnoszenia do Domku Letniskowego łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
  • rozpalania ogniska oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym
  • używania i posługiwania bronią sportową oraz pneumatyczną (łuk, wiatrówka itp.)
 6. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku Letniskowym. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściciela lu osobę odpowiedzialną.
 7. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Domku Letniskowym i jego najbliższym otoczeniu, a także do zwrotu przedmiotu najmu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych sprzętów kuchennych oraz usunięcie śmieci do pojemników zbiorczych zachowując segregację przed wyjazdem.
 8. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem ośrodka a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 10. Akceptujemy pobyt zwierząt na terenie ośrodka pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas dokonywania rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały innym letnikom. Za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta odpowiedzialność ponosi ich właściciel, tj. Wynajmujący.
 11. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie prawo polskie. Ewentualne spory pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela.
 12. W celu podnoszenia jakości usług przygotowaliśmy ankietę satysfakcji z pobytu w ośrodku którą można wypełnić bezimiennie i wrzucić do skrzynki przy recepcji.

Życzymy dużo słońca wielu wrażeń i jak najlepszego wypoczynku!
Zarząd Ośrodka ”Lawendowa Bryza”